Location Location Location

Location เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะหาที่สร้างบ้านเอง หรือ เลือกซื้อตามหมู่บ้านจัดสรร ถ้าเพื่อนๆ ซื้อที่ดินตามหมู่บ้านจัดสรร ก็คงง่ายหน่อย เพราะถ้าเป็นโครงการของบริษัทใหญ่ๆ เช่น พฤกษา, Land and House, Quality House, Asian Property, ฯลฯ เค้าก็คัดสรรที่ดินที่เหมาะสมมาให้เพื่อนๆ แล้ว ในระดับหนึ่ง ที่เหลือก็แค่ ดูว่ามันเดินทางสะดวกไหม สภาพแวดล้อมรอบๆ โครงการดีไหม และการเดินทางสะดวกแค่ไหน ก็น่าจะโอเค (หลังๆ อาจต้องดูประวัติว่าเคยน้ำท่วมด้วยไหม ถ้าจะให้ดี ให้เป็น จังหวัดกรุงเทพฯ ไว้ ดูเหมือนว่า ผู้ว่า กทม. ยังมีอำนาจ เล็กๆ ในการช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า ตจว. ที่ผู้ว่า ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง) ข้อคิดเล็กในการเลือกโครงการจัดสรร : ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่สร้างหมู่บ้านนั้น แต่เดิมมีการใช้ประโยชน์อะไรมาก่อน เพราะผมพบว่าหลายครั้ง มันเป็นบ่อดินมาก่อน ซึ่งก็หมายความว่า ที่ดินนั้นๆ ถูกขุดหน้าดินไปขาย เป็นความลึกหลายสิบเมตร ในอดีตที่ยังไม่เจริญ […]