ปลูกบ้าน ควรห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูง?

เพื่อนเคยทราบไหมว่า การปลูกสิ่งปลูกสร้างควรห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงไหม และความห่างเท่าไรดี


ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทำไม การไฟฟ้าฯ ถึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง?
ตอบ เพราะว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า สูงจะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกล และมีการสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องส่งด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงแทบทั้งสิ้น

แล้วไฟฟ้าแรงสูงอันตรายอย่างไร?
ตอบ เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงมีแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเมื่อเทียบกับไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้ กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป (220 โวลต์) ไฟฟ้าแรงสูงจึงสามารถที่จะกระโดดข้ามอากาศ หรือฉนวนไฟฟ้าเข้าหาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้โดยไม่ต้องสัมผัสหรือแตะสายไฟ
หากวัตถุนั้นอยู่ภายในระยะอันตรายที่ไฟฟ้าแรงสูงสามารถกระโดดข้ามได้ ระยะอันตรายนี้จะขึ้นอยู่กับระดับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าแรงสูง โดยแรงดันยิ่งสูงระยะที่ไฟฟ้าสามารถกระโดดข้ามได้ก็จะยิ่งไกล ไฟฟ้าแรงสูงจึงมีอันตรายมาก ซึ่งสถิติผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงในเขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงนั้น มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพ ประมาณปีละเกือบ 100 คน

เสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าตาเป็นอย่างไร?
ตอบ สายไฟฟ้าแรงสูงได้จากการยึดสายไฟฟ้าด้วยลูกถ้วยเป็นชั้น ๆ ซึ่งจำนวนชั้นของลูกถ้วยจะบ่งบอกถึงระดับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าแรงสูงนั้น เพราะว่าสายไฟฟ้าแรงสูงมีระยะอันตรายจากการที่กระแสไฟฟ้าสามารถกระโดดข้าม ผ่านอากาศมาได้ ดังนั้น จึงต้องมีการจับยึดสายไฟฟ้าด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าในจำนวนที่พอเหมาะกับ ไฟฟ้าแรงสูงนั้นๆ (สรุปคือลูกถ้วยยิ่งมาก ยิ่งมีแรงดันสูงมากขึ้น) โดยปกติเสาไฟฟ้าจะสูงตั้งแต่ 9 เมตร ขึ้นไป (ประมาณตึก 3 ชั้น)

หมายเหตุ เสาไฟฟ้าใน กทม. ส่วนใหญ่ 12,000 – 24,000 volt

credit : Metropolitan Electricity Authority

ภาพระยะห่างที่ปลอดภัยจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
ภาพระยะห่างที่ปลอดภัยจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
ตารางหาระยะห่างที่ปลอดภัยจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
ตารางหาระยะห่างที่ปลอดภัยจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
Message us
error: Content is protected !!