ห้องน้ำผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร ?

“ห้องน้ำผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร?” วันนี้ Home Check Up จะขอนำสาระดีๆ เกี่ยวกับการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีความแตกต่างจากการออกแบบห้องน้ำแบบธรรมดาภายในบ้าน ที่ไม่เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ จนนำมาซึ่งอุบัติเหตุภายและอันตรายในห้องน้ำได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับ ผู้สูงอายุภายในครอบครัว โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆ จึงเริ่มมีการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ มาดูกันว่าเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับห้องน้ำผู้สูงอายุมีเรื่องใดบ้าง และควรมีอุปกรณ์ใดบ้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไร้กังวล 1. ระดับพื้นภายในควรเท่ากับพื้นภายนอก พื้นห้องน้ำผู้สูงอายุควรมีระดับพื้นภายใน และภายนอกเป็นระดับเดียวกัน ไม่ลาดเอียง หรือต่างระดับ เพื่อป้องกันการสะดุดล้มจากพื้นที่ต่างระดับกัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กรณีใช้ Wheel Chair อีกด้วย โดยจะออกแบบใช้รางระบายน้ำบริเวณประตูห้องน้ำ และอาจติดตั้งเพิ่มเพื่อกันน้ำล้นจาก ส่วนเปียก และส่วนแห้ง แทนการลดระดับพื้น หรือทำขอบปูนให้สูงขึ้น 2. ขนาดห้องน้ำผู้สูงอายุ พื้นที่ภายในห้องน้ำควรมีความกว้างอย่างน้อย 1.5×2 เมตร เพื่อให้รถเข็นสามารถหมุนกลับตัวได้สะดวก ทั้งนี้หากพื้นที่ภายในห้องน้ำกว้างมากเกินไปอาจเป็นภาระให้ผู้สูงอายุต้องเดินมากขึ้น 3. ขนาดประตูห้องน้ำผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นขนาดประตูห้องน้ำกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร ข้อแนะนำ : ควรเลือกใช้ประตูบานเลื่อน หรือบานประตูเปิดออก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากผู้สูงอายุล้มและนอนขวางอยู่บริเวณหน้าประตู ผู้ที่อยู่นอกห้องจะไม่สามารถเปิดเข้าไปช่วยเหลือได้ ในส่วนของด้ามจับประตูควรเป็นแบบก้านโยกที่เปิดง่ายไม่ต้องออกแรงมาก และมีการติดราวจับช่วยทรงตัวด้านข้าง […]

admin

7 September 2022
Message us
error: Content is protected !!