ปัญหาน้ำขังที่มุมห้องน้ำหลัง Floor Drain แก้ไขอย่างไร?

“ปัญหาน้ำขังที่มุมห้องน้ำหลัง Floor Drain แก้ไขอย่างไร?

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า

"พื้นห้องน้ำมีความแตกต่างจากพื้นห้องทั่วไป"

เนื่องจากต้องรองรับการใช้งานที่เปียกชื้นตลอดเวลา และต้องสามารถระบายน้ำออกได้หมดโดยที่ไม่มีน้ำขัง (ขอเน้นย้ำครับ ว่า "ไม่มีน้ำขัง")

ดังนั้น ต้องมีคำนวณทิศทางการไหลของน้ำ และความลาดชัน (slope) ไปยัง Floor Drain ที่พื้นห้องน้ำให้ดีก่อนที่จะปูกระเบื้อง โดยความลาดชันปกติที่ช่างใช้กัน ก็ประมาณ 1:200 หรือเข้าใจง่ายๆ ว่าทุกๆ 2 เมตร จะลดระดับลง 1 ซม ทั้งนี้ถ้าต้องการให้น้ำไหลได้เร็วขึ้นก็สามารถปรับเพิ่มความลาดชันได้ตามที่ยังไม่รู้สึกว่ายืนแล้วรู้สึกไม่สบายเพราะพื้นเอียงมากเกินไป

ทั้งนี้เมื่อช่างปรับระดับพื้นเข้าหา Floor Drain ที่มุมห้องแล้ว จะเกิดอีกปัญหาตามมา คือ "น้ำขังที่มุมห้องน้ำหลัง Floor Drain" ซึ่งทำให้เกิดคราบน้ำบนกระเบื้องที่มุมห้องน้ำด้านหลัง floor drain เพราะน้ำแห้งจากการระเหยหมดไป มิใช่การระบายน้ำลง floor drain

ปัญหานี้ อาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับทุกคน เพราะบางท่านชอบที่จะทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยๆ ก็สามารถทำความสะอาดคราบดังกล่าวก่อนที่จะซึมเข้าเนื้อกระเบื้อง สำหรับบางท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาด อาจรู้สึกไม่สบายใจกับคราบน้ำที่พบ

เรามาดูแนวทางแก้ไขปัญหา "น้ำขังที่มุมห้องน้ำหลัง Floor Drain" ด้วยการตัดกระเบื้องเพื่อช่วยระบายน้ำที่ขัง โดยการตัดกระเบื้องไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน ขึ้นกับลักษณะของห้อง, ตำแหน่ง Floor Drain และตำแหน่งของกระเบื้อง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่รวบรวมมาดังนี้

แบบที่ 1

ตัดกระเบื้องแบบผ่ากลางแผ่นกระเบื้อง แล้วยกปลายกระเบื้องขึ้น ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น

แบบที่ 2

วิธีนี้จะยากกว่าแบบแรก แต่จำเป็นต้องทำกรณีที่ floor drain ไม่อยู่ที่มุมห้อง สามารถทำได้โดยตัดกระเบื้องแบบสี่เหลี่ยมคางหมูรอบ fd และกด floor drain ให้ต่ำลงเพื่อทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น สำหรับแบบนี้ต้องมีการปรับ slope ห้องน้ำให้ดีเพราะต้องปรับ slope เข้าหา floor drain ที่ไม่อยู่มุมห้อง เรียกได้ว่าไม่ง่ายครับ ทั้งนี้พบบ่อยๆ กับห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถปรับ slope เข้ามุมได้ครับ

   แบบที่ 3

ตัดกระเบื้องแบบสีเหลี่ยม แล้วยกปลายที่มุมขึ้น ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น

แบบที่ 4

ตัดกระเบื้องแบบเศษ แล้วยกปลายที่มุมขึ้น ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น

แบบที่ 5

แบบนี้ใช้ในโรงแรม ที่มีการออกแบบมาอย่างดี คือ ทำแผ่นพื้นที่มี slope มาเลยครับ ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดี

แบบที่ 6

แบบนี้มีการออกแบบมาพิเศษเช่นกัน มีเซาะร่องมาจากโรงงานเลยเพื่อระบายน้ำเข้า fd ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น

ทั้งนี้การปรับ slope กระเบื้องไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนนะครับ เท่าที่สามารถรวบรวมได้ก็มีประมาณนี้ครับ ยังไงลองไปสังเกตุที่บ้านนะครับว่าเป็นแบบไหน

Message us
error: Content is protected !!